محصولات
نوع محصول :
جستجو:  

محصولات

 • R5450-MD1GD3/LPR5450-MD1GD3/LP
 • R7 240 2GD3 LPR7 240 2GD3 LP
 • R7 250 2GD3 OCR7 250 2GD3 OC
 • R7 260X 1GD5 OCR7 260X 1GD5 OC
 • R9 270 GAMING 2GR9 270 GAMING 2G
 • R9 270X GAMING 2GR9 270X GAMING 2G
 • R9 270X HAWKR9 270X HAWK
 • R9 290 GAMING 4GR9 290 GAMING 4G
 • R9 290X GAMING 4GR9 290X GAMING 4G
 • R9 290X LIGHTNINGR9 290X LIGHTNING
 • R7 250 1GD5 OCR7 250 1GD5 OC
 • R9 270X Gaming 4GR9 270X Gaming 4G
 • R7 265 2GD5 OCR7 265 2GD5 OC
 • R9 390X Gaming 8GR9 390X Gaming 8G
 • R9 380 Gaming 4GR9 380 Gaming 4G
 • R9 380 2GD5T OCR9 380 2GD5T OC
 • R7 370 Gaming 4GR7 370 Gaming 4G
 • R7 370 2GD5T OCR7 370 2GD5T OC
 • R7 360 2GD5 OCR7 360 2GD5 OC

 • N610GT-MD2GD3HN610GT-MD2GD3H
 • N210-MD1G/D3N210-MD1G/D3
 • N760-HawkN760-Hawk
 • N730 2GD3N730 2GD3
 • N730 4GD3N730 4GD3
 • N740 2GD3N740 2GD3
 • N750-Ti-TF-2GD5N750-Ti-TF-2GD5
 • N750 2GD5 OCN750 2GD5 OC
 • N750 TF 2GD5 OCN750 TF 2GD5 OC
 • N770 TF 2GD5 OCN770 TF 2GD5 OC
 • GTX970 Gaming 4GGTX970 Gaming 4G
 • GTX970 4GD5T OCGTX970 4GD5T OC
 • GTX980 Gaming 4GGTX980 Gaming 4G
 • NTITAN X 12GD5NTITAN X 12GD5
 • GTX 980 Ti Gaming 6GGTX 980 Ti Gaming 6G


لطفا برای مقایسه محصولات ابتدا نوع محصول را انتخاب کرده

سپس محصولات مورد نظر را برای مقایسه، از بخش محصولات انتخاب نمایید

  صفحه اصلی

|

ماتريس

|

محصولات

|

ارتباط با ما

|

جستجو  

كليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به شركت ماتريس می باشد. © ماتريس 1396